CEH v11 Certmaster Exams4Sure Dump (PDF) + Test Engine | Group Ôn Thi CEH v11 tại CEHVIETNAM

Nhập mã giảm giá hay code "cehv11vietnam" để được giảm 50% chi phí, ô nhập mã sẽ xuất hiệt khi bạn nhấn Buy Now.


Hiện nay CEH ra version CEH v12. Nhưng vẫn có thể thi CEH v11 , và chứng nhận vẫn có giá trị tương đương về hình thức cũng như ý nghĩa. Ngoài ra, phiên bản mới sẽ khó hơn do đó thi CEH v11 là một chiến thuật hợp lý.


Để thi đạt CEH v11 chắc chắn nhất các bạn cần :

  • Dump CEH 312-501 v11 (tài liệu ôn thi CertMaster)
  • Test Engine : Luyện tập trên máy với VCE
  • Video giải thích các câu khó
  • Group hỗ trợ ôn thi

Trọn gói 98 $, giảm 50 % khi đăng kí trước tháng 11 , còn 49 $


Tài liệu này đã hỗ trợ 378 thí sinh thi đạt chứng nhận CEH v11 EC Council trong và ngoài nước.

More Details Try Demo

3.09MB PDF Download

USD 98.00


Question? Contact Us